پیچ شیروانی سرمته ای نسوز

پیچ 5سانت شیروانی(نسوز)

  • جنس آلیاژ گرم نسوز
  • ضخامت 7میل (14#)
  • تایوانی
  • هرکارتن حاوی 1500 عدد
  • همراه واشر آهنی و لاستیکی

پیچ 4سانت شیروانی (نسوز)

 

  • جنس آلیاژ گرم نسوز
  • ضخامت 7میل (14#)
  • تایوانی
  • هرکارتن حاوی 2000 عدد
  • همراه واشر آهنی و لاستیکی